Kärlek till dom som klickar med ögonen

Tobii Technology är världsledande i sin ganger. Med värme och envishet skapar dom förutsättningar för nya insikter i mänskligt beteende och användargränssnitt, anpassade till oss människor med eyetracking som bas.

 
tobii-2mockup.jpg

Kontrast och stora knappar är A och O

Det var en utmaning att skapa harmoni till gränssnittet. För en person som ska klicka med ögonen och som kanske lider av funktionshinder måste layouten vara oerhört tydlig. 

tobii-mockup.jpg

Alla sidor skulle vara olika från varandra

Jag älskar att jobba med färg, men håller mig gärna till en begränsad skala. Det här projektet utmanade mig verkligen, alla sidor skulle skilja sig från varandra färgmässigt. Det var oerhört lärorikt och roligt och jag är så tacksam att fått jobba med Tobii.

alla möjliga.jpg

Testing, testing, testing

För att eye tracking ska fungera måste man testa allt man designar i ett mörkt labb. 

ikoner.jpg

Olika shortcuts

Under ett år designade jag, tillsammans med utvecklare hela mjukvaran. Det blev mycket på detaljnivå.

flicka.jpg

Små lekfulla utrymmen

Där det fanns möjlighet skapade vi värme och lekfullhet. Vid dessa tillfällen var det otroligt viktigt att designen inte kunde uppfattas som klickbar!