Jag har en hemlis på gång

Banner undersida.jpg
 
 

Jag och barnet i mig håller på med något kul

Projektet är hemligt så jag kan tyvärr inte berätta särskilt mycket. Det jag kan säga är att jag jobbar på en rit-app för barn. Den ska kännas inspirerande, öppen, rolig och lämna utrymme för barnets egen fantasi. Ofta tror jag produkter som tas fram för barn är överdesignade av vuxna som försöker vara barnsliga. Jag försöker i mitt projekt tona ner designen, låta innehållet ha hög fokus och barnets egen tolkning ta plats.